Introductie op Davar curriculum

Doel:

Davar wil een ‘brug’ vormen naar alfabetisering, ofwel naar leren lezen, schrijven en rekenen. Davar biedt daarvoor een curriculum aan dat bestaat uit activiteiten en spelen die speciaal daarop gericht zijn. Ieder mens leert. Mensen die niet leren lezen en schrijven, ontwikkelen zich even sterk, maar anders.

Davar gaat uit van de natuurlijke ontwikkeling en knoopt daar als het ware de schoolse ontwikkeling aan vast. Zodat iedereen, ook al heeft hij of zij geen goede ervaring met school, merkt dat hij dit beheerst en leuk vindt om te doen. Het kan uitnodigen om verder te gaan in schools onderwijs.

Waarom deze aanpak?

Mensen leren het makkelijkst als het onbekende uitgelegd wordt aan de hand van iets bekends – dat is een breed erkend didactisch principe. Als de groepsleiders bovendien lesgeven in de moedertaal van de deelnemers én creatieve leermethodes gebruiken, zullen de deelnemers zich gerespecteerd voelen. Dat zal hen sneller het gevoel geven dat ze dit kúnnen leren, en het zal hen motiveren. Op die manier wordt een positieve leeromgeving gecreëerd die nodig is om nieuwe vaardigheden aan te leren, en je nieuwe concepten eigen te maken. De spelletjes zijn leuk om te doen, zodat iedereen er plezier in heeft en het uitnodigend werkt. Dit maakt de spelletjes ook geschikt voor andere dan schoolsituaties. 

Doelgroepen:
  1. Kinderen en volwassenen die niet de gelegenheid hebben gehad om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen, en/of kinderen en volwassenen die het nodig hebben om de leerstof te krijgen op een leuke, niet-op-school-lijkende, uitnodigende manier.
  2. Mensen met of zonder pedagogische opleiding, die deze vaardigheden willen onderwijzen.
 Beschrijving:

Het programma is eenvoudig en leuk om te doen. Er is weinig materiaal voor nodig, en dat is makkelijk te vinden. Als de deelnemers erin slagen aan de activiteiten deel te nemen, werkt het ook bevestigend voor ze. Elke activiteit duurt ongeveer een kwartier. Er is geen vast programma dat afgewerkt moet worden, er is geen vaste volgorde. Het curriculum bestaat uit activiteiten en spelen die op allerlei soorten vaardigheden gericht zijn, zoals luistervaardigheden en visuele vaardigheden. Ze kunnen in elke willekeurige volgorde gebruikt worden en ze kunnen een onderdeel vormen van bijeenkomsten die toch al plaatsvinden, zoals een zondagsschool, een bijbelclub, naschoolse opvang, remedial teaching en onderwijs in een tweede taal. De activiteiten zijn effectiever als de deelnemers minimaal een keer per week samenkomen.

Zo mogelijk moet er gecommuniceerd worden in de taal die de deelnemers het beste beheersen. Vaak is dat hun moedertaal.

Vaak wordt gebruik gemaakt van de volgende materialen: papier, (kleur)potloden, afbeeldingen van relevante voorwerpen, en objecten die makkelijk gevonden kunnen worden zoals zand, stenen en takjes. Er zijn ook werkbladen beschikbaar, die gratis gedownload kunnen worden van het internet. Wanneer dit het geval is, staat dit bij de activiteit aangegeven.

Op de website staan:
  • Start Games – gericht op leren lezen en schrijven;
  • Math Games – gericht op leren rekenen, voor mensen die iets verder gevorderd zijn;
  • FUNdament – spelletjes die ouders en jonge kinderen samen kunnen doen. FUNdament is speciaal ontwikkeld voor ouders en kinderen (of andere volwassenen die zorgen voor een kind). Maar deze activiteiten kunnen ook samen met de andere activiteiten gebruikt worden;
  • Letter Games – spelletjes die helpen bij het leren lezen en dit op een niet-schoolse manier. Dit is geschikt voor mensen die anders omgaan met taal, op een manier die past in een orale cultuur. Dit deel van de website is nog in ontwikkeling.