Achtergrond/geschiedenis

Davar is ontwikkeld door een team van mensen met verschillende achtergronden, nationaliteiten, talenten, en werkervaring in verschillende landen. Zoals klassenonderwijs op de basisschool, buitengewoon onderwijs, remedial teaching, buitenschoolse opvang en bijles, opvoeding en onderwijs van het jonge kind, alfabetiseringswerk in Papoea Nieuw-Guinea en Europa, en antropologie.

Het doel is: mensen helpen met oefeningen die nodig zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen, situaties scheppen die uitnodigen om je verder te ontwikkelen. Het zijn oefeningen die iedereen kan geven, in wat voor setting dan ook. Er is weinig materiaal nodig en de leider hoeft geen onderwijservaring te hebben.

Wie gebruikt Davar

Het idee voor Davar ontstond onder mensen die lesgaven aan Roma (een bevolkingsgroep in onder andere Roemenië), maar het programma is ondertussen ook met succes gebruikt onder andere bevolkingsgroepen en in diverse landen.

Tot nu toe is Davar gebruikt voor:

  • Remedial teaching op school (onder andere in een achterstandswijk in Brazilië);
  • immigranten en vluchtelingen die leren lezen in een taal dat een ander schrift heeft dan hun moedertaal (Duitsland);
  • voorschoolse activiteiten in een tweede taal, voor kinderen van immigranten (o.a. in Spanje);
  • club voor kinderen uit de Roma bevolkingsgroep (bijvoorbeeld in Roemenië);
  • taalles kinderen en volwassnen (Nederland, Duitsland, Verenigde Staten);
  • als aanvulling op regulier kleuteronderwijs;
  • bijbelclub, moeder-en-kindbijeenkomsten, fysiotherapie en thuisonderwijs.
Gebruikt u Davar?

Als u gebruik hebt gemaakt van de activiteiten op deze website, laat ons dan uw ervaringen weten. Wie weet, heeft u suggesties voor verbetering. Daar staan we altijd open voor!

Ontwikkeld door Marleen Schönthaler, 2015,

met A. Ivan Molla, M. van Rheenen en M. Fast

Illustraties: Ellen Holmes

Bewerkt en vertaald door Annelies Barth, 2021.

Linked-In: Annelies Barth, Interpreter and Author

Linked-In: Marleen Schönthaler, ontwerper en coach