FUNdament: instructies

Deze activiteiten zijn ook beschikbaar in het Engels  en het Roemeens ro_ro

Hoe kunt u deze materialen gebruiken?

De Ouder-en-kindclub activiteiten zijn verdeeld in twee secties:

  • 1-13: de eerste bijeenkomst en activiteiten gericht op gebruik van de zintuigen;
  • 14-26: activiteiten voor groepen die al langer bij elkaar komen.

Aan het begin van elke sectie staat een lijst met de thema’s die aan de orde komen.

De thema’s hoeven niet in deze volgorde gedaan te worden. U kunt bijvoorbeeld van thema 2 naar thema 24 gaan. Sommige thema’s zijn wellicht niet geschikt voor uw groep, of u wilt andere juist herhalen. Doe de thema’s in de volgorde die past bij de deelnemers en hun situatie.

Iedere thema is onderverdeeld in drie onderdelen:

  • Activiteiten
  • Kring
  • Creatieve verwerking

Activiteiten: spelen om samen met de groep te doen. Bij ieder thema worden diverse spelen gesuggereerd. U kunt er net zoveel of weinig van doen als u wil. U kunt natuurlijk een spel ook aanpassen aan de groep, of uw eigen spel creëren.

Kring: tijd om een verhaal te vertellen of voor te lezen, of samen te zingen. Bereid dit voor door de kinderen en ouders te vragen te gaan zitten, op een respectvolle manier. Maak een duidelijk onderscheid tussen deze kringtijd en andere activiteiten. U kunt bijvoorbeeld zeggen: “We gaan nu naar een verhaal luisteren. We willen stil zijn zodat iedereen het goed kan horen.” Als u een christelijke groep leidt, kunt u bijvoorbeeld zeggen: “We gaan nu over God praten.”

Begin de kringtijd elke keer met hetzelfde liedje. Dat geeft structuur en herkenning.

Laat dit onderdeel niet langer duren dan dat de jongste kinderen zich kunnen concentreren. Dat betekent waarschijnlijk dat u hooguit zeven minuten aan uw verhaal besteedt.

Suggesties voor verhalen: lees voor uit een boek met illustraties. Als zo’n boek niet bestaat in de moedertaal van de kinderen, vertel het dan in de landstaal en vraag een van de ouders het na te vertellen in hun moedertaal.

OF vraag iemand uit de plaatselijke gemeenschap een verhaal te komen vertellen. Luister er van tevoren naar zodat u zeker weet dat het geschikt is voor de groep en past bij het onderwerp dat u behandelt.

OF vertel een verhaal dat aansluit bij het dagelijks leven van de kinderen. Denk eerst na wat u ermee wilt bereiken. Wilt u aandacht voor iets specifieks vragen, bijvoorbeeld: hoe moet je je gedragen als er bezoek is? Verzin dan een verhaal dat bij de plaatselijke cultuur past.

Creatieve verwerking: een andere, creatieve benadering van hetzelfde onderwerp. Bij ieder onderwerp worden verschillende suggesties gedaan. Deze activiteiten helpen de deelnemers het onderwerp van de bijeenkomst beter te begrijpen en onthouden. Ook hier geldt, maak een keuze, u hoeft ze niet allemaal te doen. U kunt er ook voor kiezen dit onderdeel over te slaan, of uw eigen verwerkingsactiviteit te gebruiken.

We horen graag wat uw ervaringen zijn, zodat wij er ook weer van kunnen leren. Uw vragen of suggesties zijn welkom!