Letter Games – Letterspelletjes

Deze activiteiten zijn ook beschikbaar in het Engels  en het Roemeens ro_ro

INLEIDING

De Letter Games helpen mensen woorden te leren schrijven in de taal die zij al kennen en spreken.

Communiceren met mensen die dezelfde taal spreken gebeurt vaak mondeling, in contacten met mensen die elkaar zien en kunnen aanraken. Maar vaak willen wij ook communiceren met mensen die we niet kunnen zien of horen. Dat kan door te leren een taal op te schrijven en te lezen. Deze vaardigheid is niet aangeboren, wij mensen moeten dit leren door te oefenen.

Een taal bestaat uit woorden. Woorden bestaan uit combinaties van klanken, of geluiden[1]. Niet alle talen gebruiken dezelfde klanken; iedere taal gebruikt een bepaalde set.

Mensen die dezelfde taal spreken, hebben allemaal geleerd dat bepaalde combinaties van klanken of geluiden een bepaalde betekenis hebben. Daardoor weten we wat iemand bedoelt als die persoon een bepaald woord gebruikt.

Een woord is immers meer dan alleen een combinatie van geluiden of gebaren, het staat ergens voor, symboliseert iets, betekent iets – een object, een handeling, een idee, enzovoorts.

Woorden kunnen ook opgeschreven worden. We gebruiken daar letters voor, of, in sommige talen, karakters. Iedere taal heeft een unieke verzameling klanken, weergegeven in de symbolen van letters of karakters: het alfabet van die taal.

Een groep letters symboliseert een woord. Elk woord is een bepaalde, unieke combinatie van letters. En dat woord kan opgeschreven worden, met letters.

Vaak kan het beeld of idee dat het woord representeert, ook getekend worden. In de Letter Games worden situaties en voorwerpen eerst getekend. De volgende stap is dat de deelnemers ontdekken dat de voorwerpen of situaties in hun tekening ook ‘vertegenwoordigd’, of weergegeven, kunnen worden door middel van letters: het geschreven woord. Dit moet vaak gedaan en herhaald worden voordat het ‘landt’ in onze hersenen.

De Letter Games bestaan uit diverse activiteiten – door de afwisseling blijft het boeiend, en zelfs leuk, ook al worden de oefeningen regelmatig herhaald.  Er zit een opbouw in de games, waardoor de deelnemers kunnen gaan zien dat hun taal opgeschreven kan worden, het verband leren tussen klank en letter, woorden leren lezen en schrijven, enzovoorts.

Letter Games A: Woord en beeld – Het doel van deze games is om mensen vertrouwd te maken met het idee dat gesproken taal, woorden, op papier in beelden omgezet kan worden. Daarna kunnen ze ontdekken dat de voorwerpen of situaties in hun tekeningen ook weergegeven kunnen worden via letters. Ofwel, dat gesproken woorden geschreven kunnen worden.

Letter Games B: Letters leren herkennen – het doel van deze games is om mensen te helpen letters te leren lezen en schrijven.

Letter Games C: De klank van letters – deze games zijn erop gericht dat mensen het verband gaan zien tussen letters en de klank die ze hebben.

Letter Games D: De betekenis van woorden – in deze games gaat het erom dat de deelnemers korte woordjes gaan leren herkennen en de betekenis ervan gaan begrijpen, en dat ze hun woordenschat uitbreiden.

Letter Games E: ‘Op afstand praten’ – deze games hebben tot doel de schrijfvaardigheid te stimuleren en vergroten, mensen te laten ontdekken dat ze op deze manier ‘op afstand’ kunnen communiceren met anderen, en dat ze geschreven informatie kunnen gebruiken.

Letter Games F: Soorten woorden – deze games zijn erop gericht de deelnemers te laten ontdekken dat er diverse soorten woorden zijn: sommige woorden geven het belangrijkste uit een verhaal aan, andere zijn minder belangrijk; sommige woorden moedigen je aan om iets te doen, of juist niet.

We wensen iedereen veel plezier met deze Letter Games en – uiteindelijk – veel plezier in lezen en schrijven!

[1] Deze beschrijving van talen en woorden is van toepassing op zowel gesproken taal als gebarentaal. Om het lezen van de tekst te vergemakkelijken, zijn in dit artikel en in deze games alleen de begrippen ‘zeggen’ en ‘zeiden’ gebruikt. Maar deze activiteiten kunnen ook gebruikt worden in groepen die gebarentaal gebruiken.