Despre noi

17

Introducere

Țel:
Copii sau adulți, indiferent de vârstă, învață și practică abilitățile necesare însușirii cititului și scrisului.

Scop:
Oferă o punte spre cunoaștere, prin programa, a cărei activități și jocuri vor asigura asimilarea cunoștințelor necesare în învățarea cititului, scrisului și gândirii matematice. Să–i atragă pe copii în procesul de învățare prin aceste activități și jocuri și să-i ajute în același timp să descopere că învățarea academică este mult mai ușoară și distractivă decât au experimentat ei (probabil) anterior.

Raționament:
Este eficient și bine cunoscut principiul didactic, de a folosi ceea ce se cunoaște, pentrua explica necunoscutul. Când învățătorii folosesc limbajul și mijloacele, pe care elevii lor le cunosc, în predarea temelor noi, elevii se vor simți respectați și în egală măsură motivați să învețe. Aceasta va crea mediul pozitiv necesar capacității de a acumula noi deprinderi și de a învăța noi concepte.
Chiar dacă au trecut de vârsta preșcolară și de anii de școală primară, oamenii, încă, pot învăța să citească și să scrie.Pentru ca persoana să deprindă cititul și scrisul mai întâi ar trebui învățate anumite deprinderi; exercițiul este vital pentru a dezvolta partea secvențială a creierului, care este implicate și contribuie la procesul de învățare a materiilor școlare.

Grupurile țintă:

  • a. Copiii sau adulții care au pierdut oportunitatea de a stăpâni aceste abilități în pregătirea anterioară învățarii scrisului și cititului (copiii sau tinerii care nu au avut experiența educației preșcolare) și/sau pt copiii sau adulții care au o motivație scăzută în a învăța.
  • b. Lucrători cu sau fără specializare pedagogică, ce doresc să învețe pe alții aceste abilități.

Descriere:
Programul este simplu și distractiv în aplicare. Poate fi realizat cu câteva materiale care sunt la îndemână. De vreme ce elevii obțin reușite participând la aceste activități, acest lucru îi ajută să fie apreciați.

Fiecare sesiune durează cam cinsprezece minute.Nu există o ordine prestabilită a jocurilor propuse; programa constă din activități/jocuri ce se focalizează pe 8 seturi de diferite deprinderi. Activitățile pot fi folosite în orice ordine aleasă de către învățător/lider și incorporate în întrunirile existente.

Ele pot fi parte a unei școli duminicale, club biblic sau a unor întâlniri regulate. Ar fi eficient dacă participanții s-ar întâlni cel puțin o dată pe săptămână.

Unde este posibil, limbajul comunicării să fie limba pe care elevii o cunosc cel mai bine.

Materialele didactice necesare: hârtie, creioane, imagini listate, obiecte ușor de procurat,cum ar fi: nisip, pietre, crenguțe. Materiale optionale: fișe de lucru (disponibile gratuit pe internet).

Activități și jocuri disponibile în urmatoarele seturi de deprinderi:
A. Deprinderi verbale
B. Identificarea formelor geometrice
C. Deprinderea de a asculta comenzi
D. Deprinderi vizuale
E. Folosirea simțului tactil și a desenului pentru a dezvolta deprinderea de a scrie
F. Cuvinte de orientare în spațiu
G. Descriere si comparare
H. Cifre și numere

Created by M. Schönthaler, A. Ivan, and E. Holmes. Copyright 2014.